Združenje za ekološko kmetovanje severovzhodne Slovenije

Združenje za ekološko kmetovanje SV Slovenije že leta povezuje in združuje ekološke kmetije in druge zainteresirane člane na področju SV Slovenije ter širše..

Eko kmetije

Za razliko od konvencionalnega kmetovanja, daje ekološko kmetovanje prednost kakovosti hrane, ki jo pridela, skrbi za okolje in dobremu počutju živali. Ekološko kmetijstvo skuša delati skupaj z naravo in se ne boriti proti njej. Ne pomeni samo načina kmetovanja, ampak tudi način življenja in mišljenja.

Eko tržnice

EKO ponudba: zelenjava, sadje, izdelki iz sadja, izdelki iz zelenjave, pekovski izdelki, kruh, mlevski izdelki, meso, mesni izdelki, mlečni izdelki, kozmetika, med, žitne kave….

Eko zabojčki

Partnersko kmetijstvo predstavlja alternativo današnjemu industrijskemu prehranskemu sistemu, kjer kmet prideluje za anonimne potrošnike in potrošniki ne vedo porekla svoje hrane.

S vključitvijo v “sistem” oz. odnos partnerstva s kmetijo želimo vzpostaviti ponovno neposredno vez med kmeti in potrošniki; želimo vedeti, za koga bomo pridelovali hrano oziroma kdo bo našo hrano jedel.

Združujemo ekološke kmetije

Združenje za ekološko kmetovanje SV Slovenije že leta povezuje in združuje ekološke kmetije in druge zainteresirane člane na področju SV Slovenije ter širše.

Organiziramo strokovne ekskurzije

Izobražujemo ekološke pridelovalce, vsak petek dopoldan prirejamo ekološko tržnico na Glavnem trgu v Mariboru, vodimo Partnersko kmetovanje z zabojčki in predvsem ozaveščamo ljudi o pomenu ekološkega kmetovanja za zdravje človeka, živali ter narave.

Oskrba

Združenje za ekološko kmetovanje SV Slovenije oskrbuje vrtce v mariborski občini s kakovostnimi ekološkimi živili.

Združenje ekološko kmetovanje SEVEROVZHODNE Slovenije

  1. Povezovanje ekoloških pridelovalcev in pridelava ekološke hrane ter pijače
  2. Preskrba porabnikov/kupcev s kakovostnimi ekološkimi živili visoke prehranske vrednosti
  3. Zagotavljanje trajnega varovanja okolja in oživljanje tal z ekološkim načinom kmetovanja
  4. Organizacija strokovnih ekskurzij in izobraževanj, razstav ter drugih prireditev
  5. Ekološka tržnica v Mariboru na Glavnem trgu kot stičišče ekoloških pridelovalcev in potrošnikov, ki želijo za svoje zdravje ter skupno okolje narediti nekaj več
  6. Partnersko kmetovanje kot oblika stabilne pridelave in prodaje, kot oblika medsebojnega zaupanja in dolgoročnega sodelovanja med pridelovalcem in zakupnikom zabojčka
  7. Sodelovanja v raznih projektih, ki prinašajo več osveščenosti med ljudi o pomenu ekološkega kmetovanja ter v projektih, ki pomagajo tržiti ekološke pridelke in izdelke
  8. Povečati preskrbo z ekološkimi živili v javnih ustanovah (vrtcih, šolah, …)
  9. Skupna ugodnejša nabava osnovnih sestavin (npr. eko sladkor) za člane združenja
  10. Medsebojna eko borza, podpora članom z medsebojno izmenjavo ali prodajo ekoloških pridelkov

Imate vprašanje

želite svežo zelenjavo, sadje,žita ali druge izdelke
direktno z eko kmetiji

Epoštni naslov

info@ekozdruženje.si

Facebook

@EkoZdruzenjeSvs

NASLOV

Ob Blažovnici 51,
2341 Limbuš