Eko zabojčki

PARTNERSKO KMETOVANJE

Partnersko kmetijstvo predstavlja alternativo današnjemu industrijskemu prehranskemu sistemu, kjer kmet prideluje za anonimne potrošnike in potrošniki ne vedo porekla svoje hrane.

S vključitvijo v “sistem” oz. odnos partnerstva s kmetijo želimo vzpostaviti ponovno neposredno vez med kmeti in potrošniki; želimo vedeti, za koga bomo pridelovali hrano oziroma kdo bo našo hrano jedel.

Želimo tudi vzeti nazaj v svoje roke našo prehransko varnost, naša kulturna semena, izgled kulturne krajine, biotsko in kulturno pestrost, kot tudi vplivati na ohranjanje lokalne dodane vrednosti, pomagati šibkejšim členom naše družbe in aktivno prispevati k boljšemu jutri.

N

Stopite v partnerski odnos

Matjaž Turinek 041 819 170, zlatemisli@gmail.com

Izidora Radikon  040 627 303, radikon@siol.com

N

pošljite pristopno izjavo

Pristopna izjava:  Priloga

Pogoji poslovanja, določila: Priloga

N

Lokacija

parkirišče KGZS ZAVOD MARIBOR,

Obratovalni čas vsak četrtek

letni čas od 19.00 do 20.00 ure
 zimski čas od 16.00 do 17.00 ure